Home

Op deze site presenteer ik een boek over Bijbel en homoseksualiteit. Je dacht misschien dat de Bijbel homoseksualiteit afkeurt, maar na nauwkeurige lezing kan ik niet anders concluderen dat dit idee niet klopt.